رک شبکه

تولید کننده رک شبکه

رک دیتاسنتر

رک ip65

رک APS

رک شبکهhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorبا بهترین کیفیت
رک outdoorhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-ip65
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoor
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorتولید کننده
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APS
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APSتولید کننده
رک IPShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-IPS
رک Zinohttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-Zino
رک بارانیhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-بارانی
رک دیتا سنترhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-دیتاسنتر

رک شبکه

رک شبکه

PDR

دیتاسنترها و مراکز داده باید از ایمنی و قابلیت اطمینان کافی از لحاظ سیستم تغدیه برق، برخوردار باشند. برای حل مشکل تامین برق دیتاسنتر و رک های شبکه می توان از رک ها و ماژول های توزیع برق(distribution rack & power distribution module power) که به اختصار PDM و PDR نامیده می شوند، استفاده کرد.
این سیستم تماما از ساختار ماژولار تشکیل شده است. در کمترین زمان ممکن می تواند انجام شود.
به دلیل ساختار ماژولار، در صورت اضافه شدن مصرف کننده ها سیستم به آسانی قابل گسترش می باشد.

PDM  و PDR تحولی عظیم در مدیریت انرژی در رک های شبکه و دیتاسنترها را فراهم می کند. سیستم تغذیه ماژولار امکان تغذیه از ورودی 250آمپر از طریق حداکثر PDM را می دهد.PDR    ها مخصوص نصب در دیتاسنتر طراحی شده اند.

 تا حداکثر 4 رک با ورودی3 فاز/  16آمپر(هرفاز) یا 12 رک با ورودی تک فاز 16آمپر می توانند از یک PDM تغذیه شود.

برای کارایی بهتر، باید رک ها مجهز به PDU باشند. PDM ها قابل نصب در PDR و همچنین در رک های  "19 هستند.

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه