رک شبکه

تولید کننده رک شبکه

رک دیتاسنتر

رک ip65

رک APS

رک شبکهhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorبا بهترین کیفیت
رک outdoorhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-ip65
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoor
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorتولید کننده
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APS
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APSتولید کننده
رک IPShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-IPS
رک Zinohttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-Zino
رک بارانیhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-بارانی
رک دیتا سنترhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-دیتاسنتر

رک شبکه

رک شبکه

شهر و ژنراتور
مشخصات تابلو کنترل دیزل ژنراتور

         تابلوهای چنج اور
این تابلو ها جهت تغییر اتوماتیک منابع تامین انرژی طراحی شده است. سیستم میکروپروسسوری استفاده شده در این تابلوها قابلیت اندازه گیری کلیه پارامترهای برق شهر و ژنراتور را دارد و با بهره گیری از کنتاکتورها و یا کلید های موتور دار نسبت به تغییر منبع انرژی به صورت کاملا اتوماتیک عمل می نماید. از ویژگی های این تابلوها می توان به کنترل دستی و اتصال به شبکه کنترل پارامترها از راه دور اشاره نمود.
         تابلوهای سنکرونایزر
تابلوهای سنکرونایزر ژنراتور با بهره گیری از سیستم های میکروپروسسوری و با اندازه گیری پارامترهای موبوط به هر ژنراتور و همچنین پارامترهای باروتوان تا 32 ژنراتور را به طور هم زمان با هم سنکرون می نماید.
از جمله ویژگی های این تابلوها:
          قابلیت استفاده هم زمان از ژنراتور و شبکه
 
 
 
 

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه