رک شبکه

تولید کننده رک شبکه

رک دیتاسنتر

رک ip65

رک APS

رک شبکهhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorبا بهترین کیفیت
رک outdoorhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-ip65
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoor
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorتولید کننده
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APS
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APSتولید کننده
رک IPShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-IPS
رک Zinohttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-Zino
رک بارانیhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-بارانی
رک دیتا سنترhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-دیتاسنتر

رک شبکه

رک شبکه

بازدید از کارخانه به مناسبت هفته کاروکارگر

 
به مناسب انتخاب گروه صنعتی مبتکر به عنوان واحد نمونه استان اصفهان و هفته کارگر طی بازدیدی که در مورخ 1396/02/09 توسط مقامات رسمی شهرستان کاشان و آران و بیدگل از شرکت برق صنعتی مبتکر انجام گرفت، مراسم تقدیر از مدیریت مجموعه جناب آقای سیامک حاجی قدیری توسط نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان کاشان و آران و بیدگل جناب آقای دکتر ساداتی نژاد،فرماندار محترم شهرستان آران و بیدگل جناب آقای مهندس معین نژاد،ریاست محترم اداره تعاون و کارو اموراجتماعی جناب آقای مهندس رحیمی برگزار گردید.


 


تاریخ ثبت و ویرایش :1396/04/12

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه