رک شبکه

تولید کننده رک شبکه

رک دیتاسنتر

رک ip65

رک APS

رک شبکهhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorبا بهترین کیفیت
رک outdoorhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-ip65
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoor
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorتولید کننده
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APS
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APSتولید کننده
رک IPShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-IPS
رک Zinohttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-Zino
رک بارانیhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-بارانی
رک دیتا سنترhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-دیتاسنتر

رک شبکه

رک شبکه

تقدیر از پرسنل نمونه سال 1395


به مناسبت بزرگداشت هفته کار و کارگر، 3 نفر از پرسنل توانمند و خلاق واحد تولید مورد تجلیل قرار گرفتند
جناب آقای مهندس احسان رضانژاد سرپرست واحد مونتاژ ،جناب آقای مهندس محمد حسن عارضی سرپرست واحد فلزکاری و آقای مهندس اکبر قربانی پرسنل واحد الکتریکال مورد تقدیر مدیریت قرار گرفتند.
انتخاب شایسته این عزیزان را تبریک و تهنیت عرض مینمائیم. رک ، رک بارانی ، دیتاسنتر ، شبکه ، IP65،IP55،IPC،OUTDOOR
تاریخ ثبت و ویرایش :1396/04/17

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه