رک شبکه

تولید کننده رک شبکه

رک دیتاسنتر

رک ip65

رک APS

رک شبکهhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorبا بهترین کیفیت
رک outdoorhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-ip65
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoor
رک ip65http://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-outdoorتولید کننده
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APS
رک APShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-APSتولید کننده
رک IPShttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-IPS
رک Zinohttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=%D8%B1%DA%A9-Zino
رک بارانیhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-بارانی
رک دیتا سنترhttp://www.mobtakerelectric.ir/Defualt.aspx?tags=رک-دیتاسنتر

رک شبکه

رک شبکه

نگهدارنده کابل
نگه دارنده کابل

     مشخصات 
            استاندارد 19 اینچ
            ارتفاع 1unit
      ​      دارای زبانه های شانه ای جهت هدایت کابل به سمت بالا و پایین
         ​   دارای فضای مناسب جهت آرایش کابل های مازاد
            دارای دو ورودی مجزا جهت ورود کابل در قسمت پشت و دو ورودی در طرفین
            دارای درپوش جهت پوشاندن کابل ها
            دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر
            رنگ پودری الکترواستاتیک

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه